bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada nadzorcza

Piotr Maria Śliwicki
Przewodniczący Rady

Beata Wachowiak – Zwara
Członek Rady

Barbara Stachowicz
Członek Rady

Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym, powoływanym przez Fundatora na okres 5 lat.

Rada Nadzorcza Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Zakres kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji regulowany przez Statut organizacji, obejmuje:

Prowadzenie kontroli działalności Zarządu Fundacji.
Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji.Opublikował: Szymon Śniegota
Publikacja dnia: 07.07.2014
Podpisał: Szymon Śniegota
Dokument z dnia: 07.07.2014
Dokument oglądany razy: 2 034